Kentsel Dönüşüm

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un ile ;  deprem riski olan bölgelerde beklenen deprem gerçekleşmeden binaların depreme karşı dayanıklılığını sağlamaktır. Kentsel dönüşümün ana hedefi vatandaşların can güvenliğidir.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE DAİRE SAHİPLERİNİN KAZANIMLARI ve HEDEFLENENLER

1- Beklenen depreme karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması,

2- Yenilenen binaların sosyal alanlar kazandırılması,

3- Binaların modern bir tasarımla, bulunduğu muhite yakışır olması,

4- Daire sahiplerinin dairelerin değerlerinin %100 artması,

5- Yeni binanızda; ısı, su, ses yalıtımı yapılacağından ısınma ve diğer sabit giderlerinizde ciddi oranda düşüş olacak ve mülkünüzün ömrünü en az 60 yıl daha uzatmış olacaksınız.

6- Kentsel dönüşümdeki bölgelerin daha düzenli,modern ve yaşanır hale gelmesi,

7- Devletin teşvik için yaptığı kira yardımı veya kredi faizi ödemesi ve inşaat yapım aşamasında bazı harçlardan muaf tutması ile avantajlarını artırarak daire sahiplerinin müteahhit firma ile anlaşmasını kolaylaştırmak,

8- Firmamız ile yapacağınız sözleşme banka garantörlüğü altında olacağından kendinizi daha güvende ve huzurda hissedersiniz.

İSFE İNŞAAT olarak banka garantörlüğü altında Kentsel Dönüşümden yararlanarak  daha güvenli ,konforlu ve çağdaş standartlarda yaşamak istediğiniz binanız için 3 şekilde inşaa anlaşma teklifimiz vardır.

1.    Yeni yapılacak binanın imarında mevcut duruma göre fazla kat var ise ve fazla çıkan daireler Kat Karşılığı için yeterli oluyor ise binanız KAT KARŞILIĞI olarak yaptırabilirsiniz.

2.    Yeni yapılacak binanın imarında mevcut duruma göre fazla kat var fakat Kat Karşılığı için yeterli olmuyor ise binanızı inşaatı için eksik kalan bedeli uygun faiz oran, vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak  TAAHHÜT olarak yaptırabilirsiniz.

3.    Yeni binanız mevcut binanız ile aynı kata inşaa edilecek ise uygun faiz oran ve vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak TAAHHÜT olarak yeni binanızı yaptırabilirsiniz.